• Русский
  • English
  • Українська

9:00 - 18:00

Время работы ПН - ПТ

Facebook

Instagram

Search
 

Новости

Альянс Груп > Новости

Як захистити свої права від безпідставних перевірок та протиправних рішень органів ліцензування?

В умовах стрімкого зростання ринкової економіки, бізнес, як сфера діяльності, зазнає швидкого та стратегічного розвитку. У зв’язку з розширенням масштабів діяльності всіх суб’єктів господарювання та плюралізму різного роду видів господарської діяльності, останні зазнають жорсткого контролю та чіткого законодавчого регулювання. В силу своєї специфіки, здійснення деяких видів господарською діяльності потребує попереднього дозволу (ліцензування). Видача суб’єкту господарювання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності здійснюється на підставі рішення органу ліцензування, який в подальшому здійснює контроль за дотриманням умов її використання. Але в умовах сьогодення не завжди  дії органів ліцензування  грубнуються на букві закону, що ставить під загрозу бізнес та створює значні перешкоди...

Продолжить

Зміни в адмініструванні податків і піПослуга надаватиметься з дотриманням обов’язкових санітарних і протиепідемічних заходівдвищені податкові штрафи: Президент підписав Закон

Президент підписав Зак На засіданні Уряду 20 травня 2020 року прийнято рішення про наступний етап поступового пом'якшення карантинних заходів. Відтак, з 22 травня 2020 року сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС. Зазначену послугу надаватимуть з дотриманням обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема: - з одночасним перебуванням в авто не більше двох осіб; - за умови відсутності явних ознак ГРВІ; - в одягнених на обличчі захисних масках. Особі, яка бажає скласти практичний іспит з навичок керування транспортними засобами, необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит. У Головному сервісному центрі МВС...

Продолжить

ЧИ ОСКАРЖУЮТЬСЯ УХВАЛИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ РІШЕНЬ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ АПЕЛЯЦІЙНОМУ ОСКАРЖЕННЮ.

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила правові підстави відкриття апеляційного провадження на ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення позапланових перевірок. Велика Палата ВС вважає, що апеляційні суди зобов'язані відкривати апеляційне провадження за скаргами на ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення позапланових перевірок. При цьому слід керуватись загальними засадами кримінального провадження щодо забезпечення права на оскарження. Про це йдеться у постанові Великої Палати Верховного Суду від 06.11.2018 року у справі №243/6674/17-к про відмову у відкритті апеляційного провадження на ухвалу про ВП. Судом першої інстанції було задоволено клопотання слідчого про призначення комплексної позапланової перевірки щодо законності та цільового використання земельної ділянки...

Продолжить

ВЕРХОВНЫЙ СУД В СОСТАВЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ПЕРВОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ КАССАЦИОННОГО ГРАЖДАНСКОГО СУДА ОБЯЗАЛ МУЖА ВОЗМЕСТИТЬ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ АВТО, ПРИОБРЕТЕННОГО В БРАКЕ ПУТЕМ ОФОРМЕЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.

Постановлением от Верховного Суда  от  30.01.2019 года по делу № 444/848/16-ц отменено решение апелляции, которая ошибочно сочла, что муж не приобрел права собственности на автомобиль, поскольку получение доверенности не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство. ВС отметил, что вывод безоснователен, потому что иск предъявлен не о признании права собственности на автомобиль, приобретенный по доверенности, а о действительности договора и о разделе имущества супругов за время брака, что не отрицается. ВС согласился с судом первой инстанции, который решил, что фактически путем оформления доверенности с дальнейшей передачей денег под расписку были совершены действия по исполнению условий договора купли-продажи автомобиля, которые...

Продолжить

В УПРАВЛЕНИИ ГОСТРУДА РАЗЪЯСНИЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ПРИ УВОЛЬНЕНИИ.

Управление Гоструда в Хмельницкой области дало разъяснения о праве работника на отпуск в случае его увольнения.

В соответствии со статьей 3 Закона Украины «Об отпуске» по желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения в этом случае является

ЛИЦО ДОЛЖНО ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Сумма ущерба, причиненного лицу, по результатам проведения экспертизы оказалась значительно больше, чем думал и требовал через суд сам пострадавший. Но увеличить исковые требования ему не дало национальное законодательство.

Ситуацию рассматривали в ЕСПЧ, по результатам чего было принято решение по делу «Микаил Тюзюн против Турции» (№ 42507/06) о наличии нарушения статьи 6 Конвенции.

Микаил Тюзюн, работая в дорожной полиции, получил удар автомобиля

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

Изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи внесены постановлением Кабинета Министров Украины № 1107, которое вступило в силу 28 декабря 2018 года.

Изменения предоставят возможность внедрить в полной мере ІТ-технологии, усовершенствовать порядок доставки (вручения) почтовых отправлений, расширить возможности для пользователей в получении услуг в наиболее удобный и быстрый способ. Это в свою очередь положительно повлияет на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства.

В частности, предусмотрено

УСТРАНЕНИЕ АДВОКАТА ИЗ ПРОЦЕССА — НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД, — ЕСПЧ.

Активная позиция защитника, конечно, мешает стороне обвинения достичь желаемой им цели. Но устранение адвоката из процесса расходится с пониманием ЕСПЧ справедливого суда.

На это который раз обратил внимание Евросуд в решении по делу «Сойтемиз против Турции» (№ 57837/09), пресс-релиз которого обнародован на официальном сайте суда

НААУ НАПОМНИЛА ПОРЯДОК, РАЗМЕР И СРОКИ УПЛАТЫ ЕЖЕГОДНЫХ АДВОКАТСКИХ ВЗНОСОВ.

Размер ежегодного взноса адвоката на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2019 году составляет 1921 гривну 00 копеек*.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.

Положением о взносах на обеспечение реализации адвокатского самоуправления, утвержденным решением Совета адвокатов Украины от 16 февраля 2013 № 72, с последующими изменениями и дополнениями, и Решением Совета адвокатов Украины от 15 декабря 2017 № 283 установлено, что адвокаты платят ежегодные взносы до 31 января текущего года двумя платежами согласно последующего распределения:

В НАЦПОЛИЦИИ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.

Структуру ведомства дополнит отдельное авиационное подразделение с новыми функциями. Кроме того, продолжится развитие уже существующих структур, в частности — водной полиции. В то же время на автодорогах и в крупных городах начнет действовать система автоматической фиксации нарушений ПДД