• Русский
  • English
  • Українська

9:00 - 18:00

Часи роботи ПН - ПТ

093 158 12 67

Телефон горячей линии

Facebook

Instagram

Search
 

Новини

Альянс Груп > Новини

ЩО Є ПРИХОВАНОЮ ФОРМОЮ ВІДМОВИ У ВИДАЧІ ДОЗВІЛЬНОГО ДОКУМЕНТА: РОЗ’ЯСНЕННЯ ВС.

дозвіл

Суд розглянув адміністративну справу за позовом Товариства до Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. Безпідставне та протиправне відтермінування суб’єктом владних повноважень прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, особливо у випадку, за якого такий документ уже виданий, але дія його завершується (рішення суб’єкта владних повноважень стосується виключно продовження терміну дії дозволу), є прихованою формою відмови у видачі такого документа і прямо суперечить принципу правової визначеності, на забезпечення якого законом саме і встановлені темпоральні обмеження у прийнятті рішень державою в особі її уповноважених органів. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши адміністративну справу...

Продолжить

ПОНОВЛЕННЯ СТРОКУ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ : ВС РОЗ’ЯСНИВ ПІДСТАВИ.

держслужба

Строки на апеляційне оскарження слід обраховувати з моменту отримання учасниками процесу повного тексту рішення суду. Верховний Суд ухвалив постанову щодо порушення права особи на перегляд судового рішення. Про це повідомляє прес-служба ВС. Слідчий суддя місцевого суду відмовив особі та її представнику в задоволенні скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Згідно з ухвалою суду апеляційної інстанції представнику особи було відмовлено в поновленні строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді та повернуто апеляційну скаргу. Це судове рішення він оскаржив до Верховного Суду. На його думку, ухвала порушує право особи на перегляд судового рішення, визначене ст. 24 Кримінального процесуального кодексу України. Як зазначається в постанові...

Продолжить

ВС/КЦС : ЗГОДА ПОДРУЖЖЯ НА ВЧИНЕННЯ ІНШИМ З ПОДРУЖЖЯ ПРАВОЧИНУ МАЄ БУТИ ВИКЛАДЕНА ОКРЕМО У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОНКРЕТНИХ ДІЙ ( ВС КЦС, СПРАВА № 308/2205/16-Ц, ВІД 11.02.2019 РОКУ).

ЗГОДА ПОДРУЖЖЯ

Фабула судового акта: Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири, що належить подружжю з 2010 року, апеляційний суд виходив із того, що при укладенні оспорюваного правочину, позивач своєї нотаріально посвідченої згоди на відчуження квартири, як того вимагає частина третя статті 65 СК України ,не надавала. При цьому суди відхили аргументи відповідача про те, що він має нотаріально посвідчене доручення дружини від 06 листопада  2009 року , в якому відображена згода на розпорядження спільним майном подружжя, крім укладення договорів дарування щодо майна. Критично суди оцінили і той факт, що у передостанньому абзаці зазначеного правочину вказано, що дружина надає своєму чоловіку згоду на укладення будь-яких правочинів...

Продолжить

ВС/КГС: ЗАКОН НЕ НАВОДИТЬ ОБСТАВИН, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПОНОВЛЕНО СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАНОСТІ, І ПОКЛАДАЄ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЦЬОГО ПИТАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА СУД, ЯКИЙ В ЦІЙ СПРАВІ ПОНОВИВ СТРОК ПІСЛЯ СПЛИВУ ШЕСТИ РОКІВ ( ВС/КГС, СПРАВА № 913/112/18 ВІД 13.02.2019 РОКУ).

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Фабула судового акта:  Справа, що пропонується увазі читачів, заслуговує на увагу хоча б тому, що подібні судові рішення зустрічаються дуже нечасто. Йдеться про те, що апеляційний господарський суд, погодившись з місцевим  господарським судом про сплив строку позовної давності 14.07.2012р., більше ніж через шість років після цього встановив наявність об'єктивних обставин, які унеможливлювали та утруднювали своєчасне подання позову, та  визнав поважними причини пропуску позивачем строків позовної давності задля захисту його порушеного права. Варто зазначити, що закон не передбачає навіть приблизного переліку поважних причин, які можуть бути визнані такими для захисту порушеного права. Тому, дане питання віднесено до компетенції суду, який безпосередньо розглядає спір. До висновку про поважність причин...

Продолжить

ВС /КЦС: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЛИТТЯ КВАРТИРИ В РЕЗУЛЬТАТІ ТЕЧІ СТОЯКА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ( ВС/КЦС, СПРАВА № 639/101/17 , 07.02.19.)

ЗАЛИТИЕ

Фабула судового акта: Рішенням районного суду, яке залишено без змін постановою апеляційного суду, позов власників квартири задоволено частково, - стягнуто з Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» на користь позивачів матеріальну шкоду у розмірі 109 850 грн та моральну шкоду по 10 000 грн кожному. Задовольняючи позовні вимоги суд виходив з того, що залиття квартири позивачів сталося внаслідок неналежного стану внутрішньо будинкових систем централізованого опалення та гарячого водопостачання в спірному будинку, технічне обслуговування якого, покладено на КП «Харківські теплові мережі», що свідчить про винні діі (протиправну бездіяльність) вказаного комунального підприємства. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду з цими судовими рішеннями погодився і...

Продолжить

ВС/КЦС: НЕСПРАВЕДЛИВИМИ Є ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, ЯКІ МІСТЯТЬ УМОВИ ПРО ЗМІНИ У ВИТРАТАХ, ЗОКРЕМА ЩОДО ПЛАТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТУ, І ЦЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ТАКИХ ПОЛОЖЕНЬ НЕДІЙСНИМИ (ВСКЦС, СПРАВА № 444/484/15-Ц, 12.12.2018).

кредит

Фабула судового акта: Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду, розглядаючи цю судову справу за касаційною скаргою банка (відповідач), вдався до аналізу ряду положень кредитного договору. При цьому Суд визнав недійсними пункти 1.3.2, 4.3.12 цього договору, а також пункти 1.1.1 (в частині комісії), 2.10 додаткової угоди № 1 до кредитного договору, частково задовольнивши в такий спосіб позовні вимоги двох позивачів – позичальників. Для розуміння суті питання варто поінформувати читача про зміст зазначених пунктів договору. Отже, відповідно до пункту 1.3.2 кредитного договору комісія за видачу кредиту за цим договором складає 1,5 % від суми кредиту і сплачується одноразово на дату видачі/перерахування кредитних...

Продолжить

ВС/КЦС: НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ НА КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ (ВС/КЦС № 755/16913/16-ц ВІД 24.01.2019)

Фабула судового акту: Відповідно до ч.1 ст.344 ЦК України  особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При цьому основною підставою для застосування набувальної давності як підстави для виникнення права власності у користувача майном є те, що майно щодо якого ставиться таке питання є таким, що не має власника, або власник якого невідомий, або власник відмовився від права власності на належне йому нерухоме майно. У даній справі особа звернулась до суду із позовом до...

Продолжить

ВС/КЦС : НЕ УЗГОДЖУЮТЬСЯ З ЗАКОНОМ ВИМОГИ ПОЗИКОДАВЦЯ ВИЗНАТИ ЗА НИМ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬ ЗАМІСТЬ СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ПОЗИКОЮ НАВІТЬ ЗА НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО ДОГОВОРУ МІЖ СТОРОНАМИ.

Фабула судового акта: Досить життєва ситуація стала предметом розгляду в цій судовій справі, а саме, - між позивачем та відповідачем був укладений договір позики, згідно якого позивач позичив   відповідачеві 100 000,00 грн. У зв'язку з відсутністю коштів у відповідача сторони вносили зміни до договору позики та продовжували термін повернення коштів, і, нарешті, домовились, що у випадку невиконання позичальником грошових зобов'язань до позивача переходить право власності на автомобіль «Mitsubishi Outlender» . Це і стало підставою для звернення позикодавця до суду з позовом до позичальника про визнання права власності  на автомобіль та  витребування автомобіля,оскільки відповідач не визнає право власності позивача на автомобіль та відмовляється переоформляти право власності на останнього. Рішенням районного суду,...

Продолжить

ПЕРЕВЕДЕННЯ З ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ НА ПЕНСІЮ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: РІШЕННЯ У ЗРАЗКОВІЙ СПРАВІ.

держслужба

Велика Палата ВС визначила, в якому випадку особа має право на призначення пенсії за попередньою редакцією закону «Про державну службу». Обставини справи. У 2016 році позивачці згідно з рішенням МСЕК довічно встановлено ІІ групу інвалідності та призначено відповідну пенсію на підставі положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Після цього вона продовжувала працювати, і станом на 1 травня 2016 року загальний стаж її роботи на держслужбі становив 22 роки, 4 місяці та 9 днів. Звільнившись із посади, 54-річна позивачка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про переведення її з пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до  ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на...

Продолжить

ЮРИСДИКЦІЯ СПОРУ ПРО СКАСУВАННЯ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ВИСНОВОК ВП ВС.

розмежування юрисдикції

Велика Палата ВС висловилась щодо публічно-правових відносин особи та державного реєстратора. Під час визначення юрисдикційності спору з державним реєстратором чи щодо оскарження дій державного реєстратора критеріями розмежування адміністративної та цивільної (господарської) юрисдикцій є зміст спірних правовідносин та предмет оскарження, передає прес-служба Верховного Суду. У разі оскарження дії державного реєстратора з приводу відмови позивачеві як заявнику в державній реєстрації прав, згідно зі ст. 24 Закону України від 1 липня 2004 року №1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», і цей спір не стосується речових прав чи обмежень на нерухоме майно третіх осіб, то він є публічно-правовим і має...

Продолжить